To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

Thư Gởi Người Tân Võ Sư 8

Bạn thân,

Hôm trước có vị võ sư trẻ hỏi tôi: Tại sao khi thay đai chúng ta lại tháo dây đai cũ, quay 3 vòng trên đầu rồi tung đi, trước khi mang dây đai mới vào ?

Tôi đã nói với vị võ sư nầy, bây giờ xin ghi lại nơi đây, gởi đến bạn hôm nay: 3 vòng quay là một nhắc nhở về 3 lời thề khi nhập môn Vovinam Việt Võ Đạo.

Bạn còn nhớ Lời Tuyên Thệ Nhập Môn không ? Tôi gởi bạn đây, nguyên văn:

-----------------------------------------------------------

  • Trước Quốc Kỳ, tượng trưng tinh thần bất khuất và sự bất diệt của dân tộc.
  • Trước Việt Võ Ðạo Kỳ, tượng trưng truyền thống hào hùng và độ lượng của người võ sĩ đạo.
  • Trước chân dung Sáng Tổ, tượng trưng tinh thần hy sinh của người thanh niên đối với tổ quốc và nhân loại.

Chúng tôi, các tân môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo, nguyện noi gương Sáng Tổ Môn Phái: 

- Sống trong sạch, cao thượng, 
- Hàm dưỡng chí khí, 
- Khổ công luyện tập 

Ðể :

  • Bảo vệ danh dự Tổ Quốc 
  • Phục vụ dân tộc và nhân loại 
  • Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Võ Ðạo 

-----------------------------------------------------------------

Lời Tuyên Thệ Nhập Môn nầy chúng ta luôn luôn thuộc nằm lòng, bạn nhé.

Hẹn bạn thư sau.

Thân mến,

Trung Đăng

Ngày 1 tháng 8 năm 2006.


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 
 

 

 

Designed by Gravitas Consulting