To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

   Thư Gởi Người Tân Võ Sư - #4

Bàn về chữ “ Đạo, Tu, Tề, Trị, Bình “, và tình yêu trong Nhân Sinh Quan Việt Võ Đạo.

Có anh thanh niên chèo thuyền qua một bến vắng, thấy mấy cô thôn nữ đang ngồi giặt lụa bên bờ sông, anh liền ởm ờ lên tiếng trêu ghẹo. Một cô thôn nữ láu lỉnh cất giọng hò:

Hò ơ…

Cha mẹ quân vương chồng vợ một thuyền
Nếu lỡ thuyền chìm anh sẽ vớt ai… ?

Chết chưa ! Vớt ai bây giờ ? Vớt ông vua bỏ cha mẹ và người vợ thì không đành, mà vớt cha, hay vớt mẹ, hay bỏ mấy người kia để vớt người vợ thôi thì cũng không được ! Làm sao bây giờ?

“Tam thập lục kế: tẩu đào vi thượng” (Ba mươi sáu kế, kế hay nhất là… chạy) ? Không lẻ cúi mặt xuống mà gắng chèo cho qua khỏi khúc sông ác ôn nầy, chịu xấu hổ với mấy cô kia một chút ?!

Đừng lo. Anh thanh niên thông thái kia không… chạy, mà tỉnh bơ hò đối lại:

Hò ơ…
Cha mẹ quân vương chồng vợ một thuyền,
Nếu lỡ thuyền chìm…. Hò ơ…
Nếu lỡ thuyền chìm… thì quân vương anh để trên đầu,
Cha mẹ anh để hai vai,
Hiền thê ơi ! Lại đây anh cõng,
Lại đây anh cõng… Hò ơ… Hai tay anh vớt thuyền… 

Hay đến thế là cùng, các bạn hả ? Khi không đến đó gây sự, không những đã trả lời hay mà còn kêu người ta là “hiền thê”, còn đòi cõng người ta nữa chứ !

Câu chuyện chỉ có vây thôi. Sau đó hai người có lấy nhau không thì ngày nay không còn ai biết. Hai người ở đâu cũng không ai biết. Có lẽ họ đã đi vào thiên cỗ, nhưng những câu hò ơ của họ vẫn còn được truyền bá trong dân gian. Những câu thơ hay truyền khẩu qua nhiều tháng năm đã trở thành ca dao ( “ca” là hát ngân dài giọng ra, “dao” là các bài hát không có chương khúc. Ca dao chiếm một phần quan trọng trong văn chương bình dân Việt Nam).

Trong bài ca dao nầy: Vua, tượng trưng cho sự tồn vong của đất nước; cha mẹ tượng trưng cho đạo nghĩa làm người; Còn người vợ là hình ảnh mái gia đình bình yên của mình.

Cư xử tròn đạo với vua là TRUNG, săn sóc mẹ cha là HIẾU, và lo tròn bổn phận mình với gia đình là NGHĨA.

Người thanh niên kia cư xử tròn trung-hiếu-nghĩa, không bỏ mặt nào hết. Đã vậy mà lại còn tỏ ra là người tài ba thao lược: “hai tay anh vớt thuyền…” Tròn Trung-Hiếu-Nghĩa, cứu vớt non sông. Thanh niên nầy đúng là mẫu người Thanh Niên Việt Võ Đạo đây ! Hoàng đai là ít!

Bạn biết tại sao tôi đoán “Hoàng đai là ít” không ? Bỡi vì cư xử như anh thanh niên kia là đúng theo kiễu cư xử mà chúng ta học trong khão hạch thi lên Trung Đẳng Đệ Nhất Cấp (Hoàng Đai I). Anh đã cư xử đúng theo bốn chữ TU TỀ TRỊ BÌNH trong nhân sinh quan Việt Võ Đạo.

Lý thuyết Việt Võ Đạo hàng Trung Đẳng Đệ Nhất Cấp giới thiệu với chúng ta về TU TỀ TRỊ BÌNH (sẽ còn học về bốn chữ nầy dài dài khi mang đai cao hơn).

Khi học để thi lên Hoàng Đai I, chúng ta cũng nghe về tình yêu.

Hỡi người đang yêu và được yêu ! Hỡi những người đang yêu và đang bị người yêu kềm kẹp (như tui và đa số các bạn trong nhóm) ! Hỡi luôn kẻ chưa yêu còn xách xe không chạy lòng vòng ! hãy nhớ điều tâm niệm số 12: “Em (hay anh) là tất cả”.

Mỗi khi em (hay anh ấy) hỏi là giữa em (hay anh) và Vovinam, bạn chọn ai, đừng chơi dại nói rằng chọn Vovinam (!) cô ấy (hay anh ấy) đập cho một cây chài cán bột, không đỡ được.

Bạn hãy mượn ý bài ca dao tôi kễ ở trên mà trả lời người yêu: Vovinam và nước Việt Nam anh để trên đầu, cha mẹ anh và cha mẹ em anh để hai vai, còn em anh cõng,… hai tay anh kéo cày…

Chúc bạn thành công trong việc kéo cày… kiếm cơm.

Khi nồi cơm đã đầy, người yêu đã vui vẻ cho phép đi sinh hoạt môn phái, tức là đã “tề gia” xong, thì mới nói đến việc “trị quốc”, rồi “bình thiên hạ”, bạn nhé.

Thân mến

Trung Đăng
Ngày 18 tháng 10 năm 2005


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting