To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

   Thư Gởi Người Tân Võ Sư - #1

Thân tặng:

- Các Võ Sư Trợ Huấn Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Chiều, Tiền Triều Minh, Nguyễn Văn Thuận,

- Các Võ Sư Nguyễn Phi Hùng, Phạm Thành Phương, Phạm Thế Hiễn, Cao Hải Thanh Trung, Bùi Long Cửu.

Bạn thân mến,

Hôm qua trông ảnh bạn mặc võ phục xanh, mang đẳng cấp võ sư , tôi nhận không ra. Mầu đai tươi tắn chợt làm cho hình ảnh bạn uy nghi, dũng mãnh lạ thường. Chúc mừng bạn đã đạt được mầu đai mới. Mong bạn sẽ phát huy mãi mãi đức dũng trong tinh thần Việt Võ Đạo.

Là người tập võ, tất nhiên chúng ta phải có cái DŨNG. Bởi vì “Dũng” là mạnh mẽ. Người tập võ thường xuyên trong nhiều năm đương nhiên phải là người rất mạnh mẽ. Nhưng chữ dũng không giới hạn trong vấn đề thể lực mạnh mẽ, mà nó còn là một đức tính quí báu, thể hiện một cao cả trong tâm hồn con người.

Hôm nay mang đẳng cấp võ sư, bắt đầu ghé vai nhận trách nhiệm nhiều hơn để phát huy Việt Võ Đạo, bạn hãy cùng tôi, chúng ta dọn sẵn tâm tư mình để học thêm về đức dũng trong tinh thần. Bởi vì, bạn ơi! Trên con đường dài thật dài đi về tương lai, chúng ta cần có một đức dũng đặc biệt trong tinh thần.

Rất tiếc là bạn cùng tôi mỗi kẻ một chân trời, nếu không, tôi sẽ đến kéo bạn ra, mời bạn một ly cà phê nóng. Sau một ngày quần quật hoạt động, trong buổi tối bình yên bạn hãy cùng tôi ngồi lại, tự hỏi vài câu hỏi nhỏ:

- Bàn tay mình đã thành “thép” chưa để đập tan những bất công bạo ngược trong cuộc đời ? Thân mình đã thành “thép” chưa để vượt qua mọi bệnh tật, để bình thản trong nắng mưa mà hướng dẫn sinh hoạt?

- Trái tim mình đã có đũ DŨNG chưa, để quên nỗi buồn niềm vui của riêng mình mà bao dung, tha thứ cho người ? Trí đã đũ DŨNG chưa để gạt bỏ mọi bất bình của cá nhân mình mà mở lòng ra mời gọi, cộng tác với người đồng hành không hợp tâm ý?

Đối với những câu hỏi nầy, đừng bao giờ trả lời một cách tự mãn là “đã thành thép” hay “đã có dũng”, bạn nhé. DŨNG là một bài học lớn, một đức tính cao cả tuyệt vời mà chúng ta phải luôn luôn học hỏi, tôi luyện… trong suốt cuộc đời mình.

Bảy trăm tám chục năm trước, vào năm 1225, nhà Trần diệt nhà Lý dựng nghiệp. Trong nước ta những năm sau đó, người nắm giữ triều chính là Thái Sư Trần Thủ Độ, nhưng người tướng giõi binh pháp nhất, nắm giữ binh quyền bên ngoài là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu. Hai gia tộc họ Trần này đều là hoàng thân, nhưng rất thù ghét nhau. Trần Thủ Độ và Trần Liễu có mối thù cá nhân to lớn đến độ khi mất đi, Trần Liễu trối lại với con mình là phải bằng mọi cách mà giết Trần Thủ Độ để trả thù nhà.

Năm 1257, dưới triều Trần Thái Tôn, quân Mông Cổ xâm lăng Việt Nam lần thứ nhất. Thay vì nhân buổi loạn lạc dẫn quân vào trả thù nhà, tục truyền rằng con trai của An Sinh Vương Trần Liễu là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã mời những hoàng thân trong gia quyến Trần Thủ Độ đến nhà, nấu nước cho họ tắm, rồi quỳ xuống lạy họ, xin bỏ thù oán cũ mà đoàn kết với nhau lo chống giặc. Những vị hoàng thân kia cũng quỳ lạy trả, xin bỏ chuyện cũ. Hai gia tộc đã đoàn kết với nhau, cùng với sự đoàn kết chặc chẽ của dân Việt thời ấy, nước ta đã đánh bại đoàn quân bách chiến bách thắng Mông Cổ mà giữ yên bờ cõi.

Đối với đám thất phu thiếu hiểu biết dưới chợ đời, việc quỳ lạy, nài nĩ kẻ thù như vậy là hèn yếu. Chúng ta không suy nghĩ như người thất phu kia. Đối với Việt Võ Đạo, người biết dẹp nỗi uất hận của riêng mình, biết vái lạy cầu xin kẻ tư thù dẹp bỏ chuyện cũ để cùng nhau chung lo việc nước là người đại dũng.

Vượt qua tự ái gia tộc, đạp lên thành kiến cá nhân, quên đi nỗi buồn niềm vui của riêng mình để hướng về đại nghĩa là VIỆT NGẢ. Bạn còn nhớ chữ VIỆT NGẢ trong định lý số 4 của Chủ Thuyết Cách Mạng Tâm Thân không ? Phải là người hằng trau dồi đức dũng mới có thể tri-hành hai chữ VIỆT NGẢ trong bài học lớn nầy của chúng ta.

Đức DŨNG nầy, có lẻ bạn và tôi còn phải tôi luyện nhiều lắm, bạn hả?

Cái dũng của thánh nhân không nằm trong bắp thịt, mà tiềm ẩn trong tinh thần con người.

Xưa Mạnh Tử đưa ba trường hợp tranh đấu lớn trong đời sống để nho gia luyện chữ DŨNG: “Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”: Khi giàu có không hư hỏng, khi nghèo khó không đổi lòng, và… cường quyền bạo lực không làm ta khuất phục.

Bạn có đũ sức mạnh tinh thần để giữ vững lòng mình trước mọi tình huống chưa ? Cũng khó ha!

Việt Võ Đạo là con đường không cùng của người học võ. Hôm nay mang đai của hàng võ sư, tôi chúc mừng bạn. Đẳng cấp từ Tổ Đường ban ra là một bằng chứng cao cả về khả năng và đức độ của bạn; nhưng đẳng cấp nầy cũng là một nhắc nhở mới: bạn sẽ phải luyện tập nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, song song với việc huấn luyện môn đồ.

Cố gắng lên, bạn nhé!

Trung Đăng
Tháng 9 năm 2005


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting