To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature
Hướng Về Sáng Tổ
NGUYỄN LỘC

Võ sư Chưởng Môn LÊ SÁNG

Tribute To Founding Grandmaster NGUYỄN LỘC

By the Grandmaster Lê Sáng

Để tưởng niệm Sáng Tổ, các môn đề VOVINAM trên tòan thế giới dù ở những vùng đất khác nhau, hãy ngẩng mặt lên cao nhìn chung về một hướng, dâng nén tâm hương lên anh linh Sáng Tổ với lòng nhớ ơn sâu sắc, và mặc một niềm tin sắt đá, một gắn bó tự nguyện, bao dung thông suốt, quyết nối bước theo chân Sáng Tổ xây dựng một nền võ đạo cho dân tộc và nhân lọai.

Đẹp biết bao ý thức nhớ nguồn kính Tổ, yêu thương, nâng đỡ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau! Tình cảm đó sẽ cô đọng thành nghị lực kiên trì thể hiện sức mạnh tối linh, vượt trên lý luận thông thường lập nên kỳ tích vang dội muôn đời.

Noi gương Sáng Tổ, học tập đức hy sinh quên mình của Người để môn phái tồn tại, phát triển. Người chỉ luôn nghĩ đến dân tộc và nhân loại, nên khi đặt tên môn võ do Người sáng tạo, Người đã gọi là VOVINAM chứ không là Nguyễn Gia Môn hay Sơn Tây Môn. VOVINAM, một danh xưng quốc tế dễ đọc, dễ nhớ với âm thanh thanh nhã tân kỳ của một nền võ học độc đáo và sự uyên bác cao thâm của triết ngữ võ đạo nhân loại. Nhờ dung dị mà vượt thoát, hổ cập đại chúng mà hàm chứa cao vọng xuyên suốt chân tình.

Do đâu Sáng Tổ có được óc linh mẫn đến thế nếu không là tinh thần xả hỷ vị tha, biết hòa mình vào cuộc sống, giúp người khác sống và sống cho người khác.

Trong tự nhiên, vạn vật có môn ngàn khác biệt về hình tượng, nhưng cùng một quy luật sinh tồn nên cần chan hòa bổ túc cho nhau, vừa tự sinh tự dưỡng, vừa tương sinh tương dưỡng để cùng nhau hoàn thành sự sống.

Lần về cội nguồn là đi tìm điểm tương đồng trong dị biệt, ngõ hầu tương thông tương nhượng góp sức phát huy sinh lực tổng thể. Sống là sống trong liên kết không có sự sống đơn lẽ. Các phần tử phải hoạt động đồng bộ, tạo sinh lực cho tổng thể. Nguồn sinh lực tổng thể miên trường vô tận này sẽ phân phát hỗ trợ lại các phân tử. Dòng sinh lực không tuôn chảy từ cội nguồn, sinh mệnh tập thể lập tức dứt đoạn.

Hướng về gốc Tổ, để cảm biết rằng, chúng ta mỗi người đều có một mảnh đời riêng cần ấp ủ, nâng niu, nhưng cùng một đích sống, chung một hướng nhìn và quyết tâm tiến tới, nên phải biết vượt qua những khác biệt, những hơn thua nhất thời, giải quyết sự việc có tình, có lý mà hòa hợp bao dung, trao đổi khinh nghiệm, thực hiện lý tưởng. Đích chung đã đạt thời đời sống riêng tư phải có ý vị, hạnh phúc. Hạnh phúc gắn liền với tính nghĩa trung chính, gắn cái "Tôi" vào cái "Ta", từ ngoại cảnh đến nội tâm.

Có mâu thuẫn mới có tiến bộ, nhưng phải là mâu thuẩn thúc đẩy vận động, chứ không xung phá gây lọan. Động là phát triển trở thành, lọan là tàn lụi hủy diệt .

Theo thời gian, Sáng Tổ đã về cõi vô cùng. Hình tượng Người còn đó, nhưng chỉ là di ảnh. Chân dung đích thực của Người tồn tại gắn bó với đời sống là Cách mạng Tâm thân, Cách mạng Tâm thân chính là cội nguồn, là tiếng gọi của Sáng Tổ nhắn nhủ các thế hệ môn đồ chân thành nối tiếp nhau liên tục vững bước.

Chúng ta phải hành hương về gốc Tổ theo tinh thần và ý hướng đó. Vì chỉ cuộc hành hương thực hiện cuộc Cách mạng Tâm thân, màu võ y của chúng ta mới vượt không gian, còn mãi với thời gian.

Con đường phục vụ và giúp ích con người của VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO đang triển khai lớn rộng. Một tương lại Chân, Thiện, Mỹ bừng bừng tỏa sáng trước tiến trình nhân lọai.

Tòan thể môn đồ chúng ta thành kính dâng hương, cùng nhau sánh bước tiến lên…

In paying tribute to our Founder, the late Grandmaster Nguyễn Lộc, VOVINAM disciples all over the world should not only express profound gratitude for what we inherit from him, but we should also take this occasion to express to one another our trust, solidarity, magnanimity and empathy, and our determination to follow the founder’s footstep in building a martial arts foundation for mankind.

How beautiful it is to pay respect to our roots, and to love, support and learn from each other. From those qualities one will find energy so powerful as to surpass the norm to achieve everlasting greatness.

We must follow the Founder’s example of sacrifice on behalf of VOVINAM’S existence and development. His thoughts were always for others. Therefore, when the time came for him to name the martial arts style that he created, he called it VOVINAM, not Nguyễn Gia Môn (after his family name) or Sơn Tây Môn (after his homeland). VOVINAM has become an international term easy for all to pronounce and remember. The name reflects the Founder’s high ambition to serve mankind.

Such enlightenment was achieved only through selflessness, through the ability to live in harmony, to let live and to live for others.

In nature, living things can take on one of myriad of different appearances, however, everything need to operate within a governing rule of survival that complement each other, self sustaining and self sufficient, cooperate and collaborate to complete the living world.

Returning to our source means seeking similarity among differences, in order to work together for the good of the whole. To live means to live in solidarity, not in isolation. All parts must work together and breed energy for the whole. This everlasting energy in the whole will in turn support its various parts. Once energy stops coming from the sources, community life immediately ceases to exist.

We pay respect to the Founder to acknowledge that while each and every one of us has his own life to nurture, we pursue a common goal. Therefore, we must know how to overcome all differences and conflicts in order to reach a logical solution that will open the path for us to reach toward our ideal. Once the common goal is achieved, personal lives will benefit. Happiness, combined with righteousness, will turn “Me” into “Us” in all aspects of life.

Contradiction will bring about improvement, as long as contradiction inspires action, not chaos. Action means development; chaos, destruction.

The Founder has gone into Eternity. Still, he lives on in all of us through his work, the doctrine of Personal Revolution. That’s his calling for us to continue his endeavor.

Our pilgrimage to the roots must be done in such a spirit, for only through the pilgrimage of Personal Resolution will the color of our uniforms last through space and time.

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO’s way to serve mankind is wide open, leading us together into a bright future.


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting