To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

   Major Promotions at Vovinam Top Ranks   

Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng, Nhân Dịp Lễ Giổ Tổ 45, Vinh Thăng Các Hồng Đai Cao Đẳng đã Đóng Góp Nhiều Thành Tích và Lập Nhiều Công Trạng cho Môn Phái:

VS Nguyễn Minh Hải
Khối Tây Bắc Mỹ

VS Vũ Đức Thọ
Khối Đông Nam Mỹ

VS Lê Văn Tú
Khối Đông Nam Mỹ


Võ Đường Hưng Đạo Chúc Mừng VS Sen

Khối Tây Bắc Mỹ Chúc Mừng VS Sen

Lễ Trao Đai cho VS Nguyễn Minh Hải và VS Vũ Đức Thọ

Lá Thư Cảm Tạ của VS Nguyễn Minh Hải


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting