To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature


KHỐI TÂY BẮC MỸ
2165  Maroel  Dr.,  San Jose,  CA 95130
Ngày 12 Tháng 05 Năm 2005

Số: 1/2005
V/V: Chúc Mừng Thăng Đai

Hân Hoan Chúc Mừng 

Nhận được tin vui: Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng đã Vinh Thăng Hồng Đai cho các Võ  Sư:

 1. Nguyễn Văn Chiếu          Hồng Đai IV
 2. Nguyễn Văn Sen             Hồng Đai IV
 3. Trần Văn Mỹ                   Hồng Đai III
 4. Nguyễn Chánh Tứ           Hồng Đai III
 5. Võ Văn Tuấn                  Hồng Đai I
 6. Nguyễn Tôn Khoa           Hồng Đai I

Toàn thể Võ Sư, Huấn Luyện Viên và Môn Sinh các cấp Khối Tây Bắc Mỹ rất lấy làm hân hoan chúc mừng các Tân Hồng Đai và xin chúc các Tân Hồng Đai luôn được sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn  để tiếp tục phát huy Môn Phái.

T.M. KHỐI TÂY BẮC MỸ
Chủ Tịch
VS Nguyễn Minh Hải

Nơi Nhn:
 • Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng                                            
 • Tổ Ðường
 • Ðặc San Việt Võ Ðạo
 • V.S. Nguyễn Minh Hải
 • Hồ sơ lưu

 


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting