Ước Vọng

Thi Sĩ: Huy Vũ

Đầy sức sống nên chưa thể chết
Nhiệt huyết còn, đâu đã già nua
Như thưở nào, vượt mọi hơn thua
Ta luôn sống hào hùng, sinh động

Đầu đội bổng bầu trời cao rộng
Chân đạp bằng mặt đất mênh mang
Mắt phóng xuyên biển cả ngút ngàn
Tim óc hướng gia đình, Tổ Quốc

Gió lộng thổi, hàm râu dựng ngược
Tóc phất cao, cờ súy tiến quân
Vươn đôi tay trong lúc xuất thần
Viết tiếp trang sử vàng Việt Võ

Ta vụt lớn, hòa chung nhịp thở
Với đất trời, linh khí núi sông
Chốn võ môn, quy tụ quần hùng
Cùng luyện võ, bình thơ, kết bạn

Từ đó, phía chân trời bừng sáng
Những hận thù không chổ dung thân
Lòng yêu thương, khoan độ mở dần
Nhân loại sống an bình, mã thượng

Cuối đời, ta an nhiên vui hưởng
Trong ân tình cháu chắt, môn đồ
Rồi hóa thân vào cõi hư vô
Với cảm xúc tin yêu bất diệt!