Tâm Kinh Việt Võ Đạo

VS Chưởng Môn Lê Sáng

Từ thuở hỗn mang vô minh biến diễn
Vòng Đạo chu lưu phác tạo thiên cầu
Từ thuở địa tinh hình thành khí quyển
Nóng - Lạnh gặp nhau, sự Sống khởi đầu
Ôi! Vũ trụ mênh mông! Trời đất vô cùng! Khí thiêng mịt mùng!
Huyền nhiệm thay, uyên nguyên sự sống! Nhỏ bé thay, hạt bụi Con Người!
Vĩ đại thay, Vòng Đạo tuyệt vời!

Sự Sống khởi đầu bằng ba khởi điểm
Một: thừa nhận Chủ thể của mọi mở đầu
Vượt Không - Thời gian, từ Siêu ra Hữu
Thực Thể là một, nhiều tên khác nhau
Ôi! Thượng Đế cao minh! Quốc Tổ quang vinh! Sáng Tổ anh linh!
Thản nhiên thay, nước Nguồn thác đổ! Uy dũng thay, sông núi chuyển dời!
Trọng đại thay, Vovinam - Đạo Võ ra đời!

Hai: thừa nhận Vạn Vật khởi đầu từ nhỏ nhất
Tế bào kia thành sự sống Sinh bào
Vạn vật vô tri khởi từ Nguyên Tử
Hạt nước mong manh tạo được ba đào
Ôi! Sự sống Vi Nguyên! Sự sống thiêng liêng! Sự sống vô biên!
Tế vi thay, hạt cát trên sa mạc! Kỳ diệu thay, giọt nước trong đại dương!
Quý mến thay, người dựng lại quê hương!

Ba: thừa nhận Vạn Vật do Duyên kết hợp
Nhỏ thành rộng lớn, lớn sẽ bao La
Duyên nghiệp trùng trùng, bóng hình ngợp ngợp
Lập thành đơn vị, vật thể hiện ra
Ôi! Cuộc sống Quán Nguyên! Cuộc sống Kết Liên! Quần hiệp chiêu hiền!
Hoàn hảo thay, Tế Bào thành Con Người! Hợp quần thay, Con Người thành Tập Thể!
Quảng vĩ thay, Dân Tộc thành Nhân Loại!

Lẽ sống bao dung ngàn người muôn ý
Cứng Mềm - Ấm Lạnh - Âm Dương giao hòa
Lẽ sống hiển minh mệng danh Đạo - Thể
Cương nhu phối tirển, Điều Hợp, Hóa Tha
Ôi! Lẽ Đạo cao sâu! Tâm Đạo nhiệm mầu! Vòng Đạo chu lưu!
Bát ngát thay, Lẽ Đạo trùng trùng! Hồn hậu thay, Tâm Đạo bao dung!
Tốt đẹp thay, Vòng Đạo khai thông!

Mầm Sống vươn cao thăng hoa cây lá
Giòng nước luân lưu chảy mãi không cùng
Trẻ thơ lớn lên, cuộc đời sinh hóa
Chợt hiện chợt biến, ấy lẽ tồn vong
Ôi! Thường Dịch không ngừng! Thời gian chập chùng! Không gian mông lung!
Thuận lý thay, thường dịch Việt Võ Đạo! Tuyệt diệu thay, vượt thoát chuyện thế thường!
Hào hùng thay, chế ngự được đau thương!

Giòng đời trôi qua suối mắt tinh anh
Mất để được Còn, trăng tròn để Khuyết
Lá rụng về cội, búp non thêm xanh
Chuyển hóa đời đời, không bao giờ hết
Ôi! Vĩnh cửu hoạt trường! Hưng - Hoại giao tương! Miên Sinh nguồn thương!
Vinh quang thay, những Anh Hùng sống mãi! Tươi thắm thay, lịch sử được bao người làm lại!
Oanh liệt thay, những công trình vĩ đại!

Sự Sống liên minh tìm về đích sống
Đích Sống, hướng tới sự nghiệp ngàn đời
Đạo sống, mở đường bằng Ba phần vụ
Sao cho xứng đáng Danh Phận Làm Người
Ôi! Sống đẹp Tình Người! Hào quang sáng ngời! Lý tưởng tuyệt vời!
Thàng công thay, Tập thể có Cá Nhân lỗi lạc! Ân ích thay, Cá Nhân có Tập Thể dẫn đường!
Kỳ vọng thay, mang Đạo Vụ quảng phát muôn phương!

Hãy sống thật, rồi giúp Người Khác Sống
Nhân vị giống nhau, bình đẳng với đời
Nuôi Cao Vọng quyết rèn Tâm luyện Tính
Yêu Tha Nhân, Ta phải Sống cho Người
Ôi! Lửa Sống ngút ngàn! Đích Sống cao sang! Đạo Sống huy hoàng!
Siêu việt thay, những Anh Hùng Nghĩa Sĩ! Chói rạng thay, những hùng tâm tráng chí!
Tâm huyết thay, những triết ngôn vạn kỹ!

Văng vẳng nghe từ thăm thẳm không trung
Từ đáy sâu lòng đất, từ Tâm Đạo chuyển rung
Lời Thượng Đế, Hùng Vương, Nguyễn Lộc
Vovinam - Việt Võ Đạo xuất phát từ dân tộc
Phục vụ cho lý tưởng loài người
Cách - Mạng - Tâm - Thân trầm mặc vào đời
Xoay chuyển hết mọi cơ năng tiến bộ

Nhân ngày giỗ - suy tư về Sáng Tổ
Về Vũ Trụ - Nhân Sinh - Nghĩa vụ làm Người
Nguyện noi gương Sáng Tổ cung hiến cho đời
Bàn - Tay - Thép và Trái - Tim - Từ - Ái
Đóng góp vào nền Văn Minh nhân loại
Những công trình kiến tạo an vui
Cách - Mạng - Tâm - Thân truyền bá khắp nơi
Việt - Võ Đạo chuyễn thành Nhân - Võ - Đạo
Nguyện vinh danh Sáng Tổ trong lương hảo
Trong ân tình Đồng Đạo - Sư Môn ...

Vũ Trụ Quan - Nhân Sinh Quan Việt Võ Đạo

Đọc trong Lễ Suy Tư về Sáng Tỗ Vovinam-VVĐ