To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature
   Phân Thế Trong Vovinam

Người bắn cung phải có mục tiêu để nhắm tới. Người đi đường phải biết mình đi về đâu.
Người đánh võ phải biết mình tung quyền cước ra để làm gì; nếu để đánh, thì phải biết
đánh vào điểm nào.

Dạy cho võ sinh thuộc cách ra quyền, tung cước, rồi dạy cho biết điểm mà quyền cước
phải nhắm tới: là phân thế. Dạy khi cánh tay vung ra, chân nằm ở bộ pháp nào, trục
xương sống chuyễn ra sao: là phân thế. Dạy lúc nào nên tung đòn thẳng và mạnh để đè
bẹp đối phương, dạy khi nào nên ra thế mềm mại uyễn chuyễn để "dĩ nhu thắng cương,
dĩ nhược thắng cường", là dạy "nguyên lý Cương Nhu Phối Triễn" của Vovinam, là phân
thế.

Tất cả bài bản của Vovinam Việt Võ Đạo đều có phân thế.

Võ sư, huấn luyện viên Vovinam khi dạy đòn, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo khả năng
môn sinh mà giảng giải ý nghĩa của đòn thế. Chưa biết phân thế, tức là chưa hiểu được ý
nghĩa của từng bộ pháp trong bài bản mình dạy, thì chưa phải là võ sư, huấn luyện viên
Vovinam.

Người mò theo phim ảnh (video), để học thuộc nhiều bài bản, rồi đi lại các bài bản nầy
một cách vi vút, mà không hiểu ý nghĩa của từng bước chân, từng vòng tay trong đó, thì
không phải là người học võ; họ chỉ là diễn viên, học đóng tuồng theo phim ảnh. Người
mò theo phim ảnh, học thuộc nhiều bài bản rồi ra chỉ lại cho học trò, bảo làm như vầy,
làm như vầy,... mà không giải thích được tại sao phải làm như vậy, thì không phải là võ
sư; họ chỉ là người đạo diễn, dạy cách diễn xuất mà thôi.

Không có gì sai trái trong việc học đóng tuồng, rồi diễn đi diễn lại cho khỏe người, cho
tinh thần được khang kiện. Đấy cũng là một cách thể dục tốt đẹp, cũng là một trong
những lợi ích thiết thực của võ học; nhưng đấy không phải là võ học. Muốn tìm hiểu về
võ học, trước phải tập luyện và tìm biết ý nghĩa của từng bộ tấn, từng thế nhảy, từng
cách vung tay đạp chân trong quyền pháp; phải biết phân thế trong quyền pháp; có hiểu
sự biến chuyển của các bộ vị trong quyền pháp mới hiểu được nghề võ, mới thật sự bước
chân vào tòa nhà võ học Việt Nam.

Muốn tìm hiểu giá trị đích thực của võ học Việt Nam, rồi đi truyền bá Vovinam, phải học
cách phân thế.

Trước năm 1975, ở miền nam Việt Nam, hầu hết huấn luyện viên, võ sư được đào tạo
theo chương trình huấn luyện thông thường đều có học phân thế. Tất cả các khóa "Đặc
Huấn" cơ bản đều có dạy cách phân thế.

Đặc huấn trong Vovinam không có nghĩa là tập họp nhau lại, è ạch tập luyện đôi ba ngày
với nhau, là xong. Chữ "Đặc Huấn" trong Vovinam thật sự là tiếng để chỉ các khóa học
đặc biệt, ngoài chương trình giãng huấn thông thường, để đào tạo huấn luyện viên sơ
cấp và trung cấp.

Trong chương trình đặc huấn cơ bản có ba đề mục lớn: kỹ thuật huấn luyện, nghệ thuật
diễn giảng, và sinh hoạt cộng đồng. Kỹ thuật huấn luyện là môi trường dạy, học cách
dạy, học cách phân thế; trong khi nghệ thuật diễn giảng là các giờ bàn luận, tranh luận
về võ đạo, về văn hóa, văn minh,... là các giờ tập nói chuyện trước công chúng, và là môi
trường để học cách giảng võ đạo, học thêm về võ đạo. Sinh hoạt cộng đồng là giờ học
bao quát về mọi vấn đề đối nhân xử thế, về ca nhạc, về các trò chơi lớn nhỏ trong một
đoàn thanh thiếu niên Việt Võ Đạo.)

Trước năm 1975, phần lớn môn sinh được đào tạo trong các khóa huấn luyện cấp tốc
(trong quân đội, hiến binh, cảnh sát, trong các đoàn cán bộ nông thôn,...) đều không có
học phân thế, và không được nghe giảng nhiều lắm về lý thuyết Việt Võ Đạo. Lý do duy
nhất là không có đủ thời giờ. Môn sinh trong các lớp nầy sau năm 1975 ra hải ngoại tiếp
tục mở lớp, dựng võ đường, tiếp tay góp sức truyền bá Vovinam. Nhiều người trong họ là
những người giàu lòng nhiệt thành, rất đáng khâm phục; nhưng cũng có đôi người trong
họ đã tuyên bố với môn sinh của mình là "Vovinam không có phân thế" (!)

Lời nói nầy là một lời chân thật; chân thật đối với lòng người nói. Bởi vì sau các lớp đặc
biệt họ đã học, đất nước đổi thay, họ không còn dịp đến các lớp đào tạo huấn luyện viên
thông thường để học thêm, nên không biết rằng tất cả bài bản của Vovinam đều có phân
thế. Rồi đời sống ở hải ngoại ràng buộc, hai mươi tám năm qua chưa có một khóa đặc
huấn nào được mở ra ở hải ngoại để dạy cách phân thế. Lời nói chân thật với lòng,
nhưng không phản ảnh đúng sinh hoạt môn phái, phải được chấn chỉnh, trước khi sự sai
lầm nầy được truyền bá đi các nơi.

Phân thế trong Vovinam cũng không chỉ đơn thuần là phân biệt ra từng động tác nhỏ
của quyền cước, rồi ráp lại thành bài bản. Phân thế trong Vovinam còn có nghĩa là nói
về CƯƠNG NHU (nguyên lý cương nhu phối triển, Long Hổ Quyền Pháp), về thái cực
(Thái Cực Kiếm Pháp), về âm dương (Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Âm Dương Hồ
Điệp Phiến), về ngũ hành (Việt Võ Đạo Quyền Pháp), về tứ tượng (Thập Tự Quyền Pháp,
Tứ Tượng Côn Pháp), về bát quái (Bát Quái Song Đao Pháp), về vũ trụ càn khôn (Tiên
Long Song Kiếm),... Phân thế của Vovinam cũng không giới hạn trong các bộ pháp cơ
bản nầy. Đấy là sơ lược một phần nhỏ của hệ thống đơn luyện. Còn các phương pháp
phân thế để học song luyện, đa luyện, đối luyện, hỗn chiến,... Còn rất nhiều điều để học
về phân thế.

Lên đến một độ cao nào đó, sự phân thế đã hòa nhập vào ý thức hệ Việt Võ Đạo. Người
Việt Võ Đạo Sinh ra đòn khi mạnh, khi mềm, cư xử khi khoan dung khi cứng rắn. Người
học Vovinam khi đi quyền di động theo sự biến hóa của ngũ hành, theo sát các nguyên
tắc về động lực học; khi sinh hoạt, cư xử trong đời tư cũng thuận theo trời, hòa theo
người (thuận thiên hòa nhân)...

Trong tinh thần thống nhất phát triển môn phái, nhiều phim ảnh, đĩa máy vi tính, sách vở
đã, và sẽ được thực hiện, rồi gởi đi rộng rãi khắp thế giới. Các tài liệu võ học nầy là
phương tiện để quí vị võ sư tham khảo, đối chiếu. Các môn sinh hàng sơ và trung đẳng
muốn học theo những tài liệu nầy, phải có sự theo dõi, hướng dẫn của quí vị võ sư. Phải
có người biết phân thế đứng dạy để tránh tình trạng sai lầm về bộ pháp, vận chuyển
nghịch kinh mạch.

Không biết phân thế thì không hiểu sự vận hành của kinh mạch. Kinh mạch và bộ pháp
vận chuyển không hòa hợp sẽ không khai triển được sức mạnh của đòn thế, mà đôi khi
còn có thể sẽ gây nên các bệnh hiểm nghèo trong bộ máy tuần hoàn: bể mạch máu (đứt
gân máu), nghẹt tâm mạch (”stroke”), tai biến mạch máu não,...

Trong nếp suy tưởng của người Việt Võ Đạo Sinh, Nguyên Lý Túc Lý của triết học tây
phương luôn luôn hiện hữu: "Việc gì xảy ra cũng có lý do". Trong hệ thống đòn thế của
Vovinam, mỗi cái gạt tay, mỗi một bước chân đều có lý do. Học, hiểu các lý do nầy, rồi
dạy lại cho môn đồ, là phân thế.


Ban Nghiên Cứu Việt Võ Đạo


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting