Ôi! Thương Qúa

Thi Sĩ: Trung Đạo

Ôi! thương quá những mầm non vươn sức sống
Giữa cuồng phong, bảo táp , mưa sầu !
Và thương những áng mây trôi phiêu bạt
Nhớ trời Ðông .. nhưng chẳng biết về đâu !

Ôi ! thương quá những nụ hồng khởi sắc
Ðược bùng ra trong sinh cảnh đau thương
Ôi! thương quá những nụ cười, ánh mắt
Nhìn tương lai, chưa thấy sóng trùng dương !..

Ôi ! thương quá những cánh tay sinh lực
Và buồng tim rung động trước quê hương
Nhưng tâm tình, vẫn còn nhiều ngõ ngách
Nếp tư duy chưa đủ để lên đường !

Ôi ! thương quá những con người bừng rực
Muốn đấu tranh, mà chẳng biết đấu tranh
Lửa say mê đốt tiêu tan tâm thức
Khi giờ thiêng chưa nổi trận tung hoành !

Ôi ! thương quá kẻ nhốt mình trong bóng tối
Trong gian nhà chật hẹp, tị hiềm
Muốn ra ngoài ngấm trăng cao vòi vọi
Mà đường ra không tự nhấc mình lên !