To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

   Nhân Và Trí

“Bậc nhân giả thích núi, bậc trí giả thích nước.”

Người có lòng khoan hòa, ưa tĩnh lặng thì thích núi; những ngày mùa đông, đường lên
núi cao có nhiều mây trắng, đi trong mây mà nghĩ về bao nhiêu huyền thoại đông
phương... Những ngày nắng, không khí trên núi nhẹ nhàng hơn, trời đất mở ra bao la hơn,
đứng trên một đỉnh cao nào đó mà nhìn quanh, mình sẽ thấy rõ hơn sự nhỏ nhoi hạn hẹp
của kiếp người.

Người ở miền sông nước thì giao tiếp nhiều, bởi vì khi xưa ở đông phương, sông hồ là
nguồn động lực lớn nhất để luân chuyển tư tưởng, để mang chở văn minh. Người chốn thị
thành, bến sông, ngọn nước được học hỏi nhiều hơn, họ hoạt bát, lịch thiệp hơn; và hình
như, có tinh thần phấn đấu bền bỉ hơn trước nghịch cảnh.

Thời xưa ở đông phương, trong số dân miền sông nước có nhiều bậc đại trí, nhiều ngòi
bút tài hoa tô bồi cho các nền văn minh. Trong những người tìm lên núi cao có nhiều bậc
đại nhân, mở lối suy tưởng về đời người, đặt nền tảng cho đạo học và triết học, để tìm
hiểu ý nghĩa của đời người.

Sự phân định trên về người ở sông hồ và cư dân miền núi cao chỉ là một cách nói, một
nhận xét có giá trị tương đối. Bởi vì ở miền sông nước vẫn có kẻ hiền nhân, trên núi cao
vẫn có người trí tuệ. Như trong truyền thống suy tưởng nhất nguyên của người đông
phương: núi và nước chỉ là hai thành tố của một vũ trụ, trí và nhân chỉ là hai mặt của một
nền văn minh. Như trong vũ trụ quan Việt Võ Đạo: trong ánh sáng vẫn có nguồn của bóng
tối, trong tĩnh lặng phải có mầm mống xáo động, trong loạn có an định, trong âm có
dương, trong cái mơ hồ hỗn độn hôm nay có hạt mầm cho những ngày sáng tươi hơn
thuộc về tương lai.

Ngày nay trên thế giới, phương tiện giao thông phát triển, núi và nước không còn bị cách
ngăn nhiều lắm. Người ở miền núi và kẻ ở bến sông không còn khác với nhau nhiều lắm.

Ngày nay hai chữ trí và nhân không còn khác xa nhau nhiều lắm.

Ở miền nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, trên đỉnh một ngọn núi cao, núi Palomar, có một
viễn vọng kính bề ngang độ năm thước tây (200 inches), mặt kính nặng 20 tấn. Nơi đây
có một nhóm khoa học gia làm việc, nơi đây nhân loại dõi tầm mắt của mình vào cõi nghìn
trùng, tìm kiếm mà không biết tìm kiếm gì, quan sát mà không biết mình quan sát gì, chỉ
tìm kiếm và quan sát, thế thôi. Những khoa học gia nầy, như những triết gia lang thang
lếch thếch từ thư viện nầy qua thư viện khác, từ đời nầy qua đời khác, chỉ làm việc vì óc
hiếu tri, vì lòng khao khát của con người, vì muốn biết. Chữ “trí” phát nguyên từ lòng
muốn biết nầy của nhân loại.

Nhà thiên văn học muốn biết cái gì hiện hữu trong khoảng không bao la trên kia. Nhà
nhân chủng học muốn biết loài người đã sống, đã đổi thay ra sao từ khi có mặt trên quả
đất nầy. Người triết gia muốn đào bới cho đến tận cùng những sinh hoạt của tư tưởng, để
giải thích các cội nguồn tư tưởng, để... biết.

Trong điều tâm niệm số 1 của môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo: “nguyện đạt đến cao độ
của nghệ thuật...” Chỉ cao độ thôi, bởi vì nghệ thuật thì bao la không cùng mà đời người
thì có cùng. Làm sao trong một đời, người ta có thể đạt được đến cái bao la tột cùng của
nghệ thuật? Cho nên Việt Võ Đạo Sinh không bao giờ được tự mãn cho mình là biết nhiều,
không kiêu căng cho mình là giỏi võ. Người biết có kẻ biết hơn. Người giỏi có kẻ giỏi hơn.
Cho nên phải khiêm cung, phải giữ cho trí tuệ mình bén nhạy, để lúc nào cũng sẵn sàng...
học hỏi.

Người Việt Võ Đạo sinh muốn được học hoài, học võ thuật hoài để tôi luyện mình, và học
võ đạo hoài để... biết, biết thêm về con đường mà người học võ phải đi.

Lòng hiếu tri, hay nhu cầu muốn biết, bàng bạc trong ý thức hệ Việt Võ Đạo. Trong Việt
Võ Đạo ngày nay có nhiều người tài hoa, có nhiều bậc đại trí, có rất nhiều người thích núi
lẫn nước, thích tu thân và hiếu học. Đây là sức mạnh của môn phái.

Vovinam Việt Võ Đạo không phải là tập họp của những người vai u thịt bắp, chuyên tập
đánh cho to, tập thét cho lớn, tập đi khuỳnh tay giạng chân để người ta kính sợ; chỉ có kẻ
thất phu mới e sợ người thất phu vai u thịt bắp. Đây cũng không phải là tập họp của các tổ
chức với những người mang chức vụ rổn rảng bịp đời; chỉ có thành phần háo danh vị lợi
mới ham các tổ chức với những người mang chức vụ rổn rảng bịp đời.

Người học võ, trước tiên mang ý nghĩ là học, tập để có khả năng tự vệ, để có sức khỏe tốt.
Người học Việt Võ Đạo, sau những bước đầu tiên, còn thấy rằng học võ, tập võ còn để
kiện toàn khả năng giúp đời, để bênh vực lẻ phải. Lên cao hơn, Việt Võ Đạo còn có các
phương châm tu dưỡng hành xử để hướng dẫn đạo sống: sống cho mình một đời sống
đầy đủ, với một tâm hồn khoáng đạt, bao dung; giúp cho người sống, và sống cho người
với cả tấm lòng nhân ái thiết tha.

Đến học, trước tiên là vì lòng muốn biết, vì chữ trí; học tập cho thuần thành rồi thì mang
khả năng ra giúp nước, giúp người, sống cho người, đó là lòng nhân.

Các võ đạo trường Việt Võ Đạo là nơi những trí giã đến để cầu học. Học võ cũng như học
về văn minh Việt Nam, người muốn tìm hiểu về võ thuật, cũng như người muốn tìm hiểu về
các nghệ thuật khác, đều có thể được gọi chung là trí giã. Học rồi hành, rèn luyện khả
năng mình rồi mang khả năng đó ra giúp đời, đó là tác phong của bậc nhân giả. Bậc trí giã
học hành luyện tập, bậc nhân giã mang điều đã học tập ra phụng sự cho đời sống nhân
loại.

Học rồi hành, trí và nhân; học hành là chữ chung, chúng đi liền với nhau, chúng gắn liền
với tinh thần người sĩ phu Việt Nam tự mấy ngàn năm qua. Học hành là thể hiện tinh thần
của trí và nhân; trí và nhân là hai mặt của một đồng tiền trong văn minh Việt Nam, trí và
nhân bàng bạc trong tinh thần người Việt Võ Đạo sinh; tinh thần Việt Võ Đạo đó, nào có gì
là cao xa, đâu có chi là thần bí. Tinh thần mà chúng ta tu tập, hàm dưỡng đây là tinh thần
học hành phụng sự của người Việt Nam, bởi vì Việt Võ Đạo phát nguồn từ văn minh Việt
Nam.

Trí và nhân!

Ban Nghiên Cứu Việt Võ Đạo


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting