Mở Lối Vào Xuân

Thi Sĩ: Huy Vũ

Bừng khai nếp sống hiên ngang
Đạo cao chí cả tim vàng sắt son
Gươm thiêng xẻ ánh trăng tròn
Bút thần khuấy động vạn luồng sáng khơi
Hùng tâm tráng trí rạng ngời
Tâm tư chứa trọn bầu trời xanh cao
Nữ lưu sánh bước anh hào
Xây "Nhân Võ Đạo" đi vào kỷ nguyên
Vang danh truyền thống Rồng Tiên
Bừng lên Khải Đạo, đáp nguyền núi sông