Định Hướng Tâm Tư

Thi Sĩ: Huy Vũ

Nương bóng thời gian thuận đạo trời
Mở lòng đón gió vượt ngàn khơi
Sư môn tỏa sáng nền văn hiến
Nhân loại truyền rao nghĩa sống đời
Xử thế ôn nhu hoà cảnh thế
Đãi người ấm lạnh đậm tình người
Ung dung hào sảng câu ngâm vịnh
Tâm đạo - nguồn thiêng vạn kỷ soi

Thành - Trụ - Hoại - Không chuyện đất trời
Căng buồm ta định hướng ra khơi
Rèn bàn tay thép ngăn triều sóng
Mở trái tim từ trả nghĩa đời
Tương ái, tương thông tròn lẽ đạo
Tự tin, tự thắng vẹn tình người
Biển trời gửi gấm bao tâm nguyện
Trăng chiếu thuyền say sóng nước soi.