To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

Vietnamese || English

HUẤN TỪ của VÕ SƯ CHƯỞNG MÔN nhân NGÀY VOVINAM REUNION

tại Jacksonville, Florida, HOA KỲ - 02/09/2006

--------------------------------------------------------

Việt Nam, ngày 25 tháng 08 năm 2006

 

Các môn đồ Vovinam - Việt Võ Đạo thân mến,

Thay mặt Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo, nhân danh Chưởng Môn tôi gửi lời thăm hỏi ân cần và chúc mừng toàn thể Võ sư - HLV và môn sinh Vovinam - Việt Võ Đạo đang tham dự ngày hội Vovinam Reunion Day tại Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ. Tinh thần ngày hội Reunion đã thể hiện được điều Tôn chỉ thứ hai của Môn phái, đó là: Môn phái Vovinam - Việt Võ Đạo là một đại gia đình, trong đó các môn đồ yêu thương, kính trọng lẫn nhau .Sự kính trọng và lòng yêu thương đó đan kết thành kỷ luật Môn phái, một giềng mối vững chắc giúp các môn đồ đoàn kết chặt chẽ để nêu cao danh dự Môn phái và trở thành những con người toàn diện.

Trong sinh hoạt chung, các vị vừa là bạn đồng môn, vừa là những người cộng sự trong sứ vụ phát triển Môn phái, do đó, tôi muốn các vị luôn ý thức rằng:

Trong tự nhiên, vạn vật có muôn ngàn khác biệt về hình tướng nhưng cùng một quy luật sinh tồn nên cần chan hòa bổ túc cho nhau, vừa tự sinh tự dưỡng, vừa tương sinh tương dưỡng để cùng nhau hoàn thành sự sống. Sống là sống trong liên kết, không có sự sống đơn lẻ. Các phần tử phải hoạt động đồng bộ tạo sinh lực cho tổng thể. Nguồn sinh lực tổng thể miên trường vô tận này sẽ phân phát hỗ trợ lại các phần tử. Dòng sinh lực không tuôn chảy từ cội nguồn, sinh mệnh tập thể lập tức đứt đoạn. Có mâu thuẫn mới có tiến bộ, nhưng phải là mâu thuẫn thúc đẩy vận động, chứ không xung phá gây loạn. Động là phát triển trở thành; Loạn là tàn lụi hủy diệt.

Có học, hiểu và hành được như thế, chúng ta mới có thể đánh giá một cách trọn vẹn ý nghĩa chân thực, cao quý của từ HÒA HỢP tức REUNION vậy.

Chúc các vị có nhiều niềm vui trong ngày họp mặt đầm ấm này.

Thân ái,

Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng

###

Vietnamese || English

WELCOMING REMARKS from GRAND MASTER for VOVINAM

REUNION DAY

In Jacksonville, Florida, Usa On September 2nd, 2006

--------------------------------------------------------

Vietnam, August 25, 2006

Dear Vovinam - Việt Võ Đạo disciples,

On behalf of the Vovinam - Việt Võ Đạo martial arts discipline, as the Grand Master, I would like to send my best regards and wishes to all Vovinam Việt Võ Đạo Masters, Instructors, and students attending the Vovinam Reunion Day in Jacksonville, Florida. The spirit of the Reunion Day symbolizes the second guiding principle of our discipline, that "Vovinam Việt Võ Đạo is a big family, where all students have great love and respect for each other." That love and respect are weaved into the rules of our discipline and form a strong bond among all Vovinam students. That love and respect tightly unite all Vovinam students behind the goal of upholding the Vovinam honor and becoming complete, well-rounded human beings.

In our Vovinam activities, you are both colleagues and collaborators in the common responsibility of developing our discipline. Therefore, I would like you to always be aware that:

In nature, all living things are different in appearance. However, to survive, they need to complement each other. To survive and thrive, we must both depend on ourself and on each other. We live in a connected world and are all connected to each other. We don't live alone by ourselves. Each of us, as an element, must work together to build the life force of the common organization. The strength of the organization in turn will support and nourish each of the elements. If our energy don't come from our common bond and root, then the life of our common organization will be disrupted or terminated. Disagreement can drive progress, but it must be disagreements arising from the common desire to build, not to create chaos. The desire to build will drive our activities and progress. If we create chaos, we will destroy ourselves.

Only by learning and using these lessons can we fully understand and appreciate the deep meaning of "Harmony" or " Reunion".

Again, I wish you much joy and happiness in this warm Reunion Day.

With Love,

Grand Master Lê Sáng


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 
 

 

 

Designed by Gravitas Consulting