To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

Vài Nét Về VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO Và Võ Sư Sáng Tổ NGUYỄN LỘC

Võ Sư Lý Phúc Thái

VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO And Founding Grandmaster NGUYỄN LỘC

Written by Master Lý Phúc Thái

Cố võ sư Nguyễn Lộc, vị Sáng tổ môn phái VOVINAM- VIỆT VÕ ĐẠO, sinh ngày 8 tháng 4 Âm lịch năm 192, tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, nay là ngọai thành Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước đang bị thực dân thống trị nên ông đã sớm có những ưu tự. Từ đó, ông không ngừng tìm tòi học hỏi, nghiên cứu từ môn võ và vật cổ truyền Việt Nam đến đạo lý truyền thống Á Đông để hình thành một nền tảng kỹ thuật võ học và tư tưởng võ đạo chú trọng tới tính thực tế hữu hiệu. Môn phái VOVINAM được ông sáng lập năm 1938 và chính thức họat động sau buổi biểu diễn ra mắt quần chúng tại nhà hát lớn Hà Nội năm 1939. Ông mất ngày 4 tháng 4 Âm lịch năm 1960 tại Sài Gòn, sau khi ủy thác quyền lãnh đạo môn phái cho người môn đồ tâm huyết: Võ sư Lê Sáng.

Kề cận với Sáng Tổ, võ sư chưởng môn Lê Sáng đã đồng cảm và nắm được ý chí về võ thuật, võ đạo của Sáng Tổ, nên vừa lo điều hành quảng phát môn phái, vừa không ngừng uy tư nghiên cứu tiếp cục kiện tòan cả kỹ thuật võ học, lẫn tư tưởng võ đạo VOVINAM theo ý hướng Sáng tổ đã vạch.

Dưới sự chấp chưởng của Võ sư chưởng môn Lê Sáng, môn phái VOVINAM đã hình thành một hệ thống lý thuyết võ đạo đặt căn bản trên đạo lý truyền thống Á-Đông, kế hợp tính thực tiễn của tinh thần phương Tây. Vấn đề nhân bản được chú trọng nêu cao bằng một vũ trụ quan, nhân sinh quan lấy Nhân Hòa làm tiêu hướng, tích cực nhập thể với tinh thần phóng khoáng, vượt thoát nội tâm để có thể vừa sống cho mình, vừa sống hữu ích cho người một cách hợp lý, kiến hiệu: Con người và Thiên nhiên cùng tồn tại và phát triển.

Song song với hệ thống lý thuyết võ đạo và phương pháp dưỡng sinh là một hệ thống kỹ thuật võ học bao gồm mọi hình thái tự vệ và chiến đấu triển khai theo luật Cương Nhu Phối Triển, liên tục thái dụng tinh hoa mọi nền võ học trên thế giới, cùng vận dụng những khám phá của khoa học về tâm sinh lý con người để linh động thích ứng và cập nhật đại chúng. Do đó, kỹ thuật võ học VOVINAM rất đa dạng, phong phú, thích hợp cho mọi thể tạng, mọi lứa tuổi, vừa có tính chiến đấu cao, vừa mang tính dưỡng sinh luyện thể.

Việc làm ngày hôm nay của võ sư chưởng môn Lê Sáng là để trình lên Sáng Tổ thành quả của nhiều năm miệt mài thực thi cuộc Cách mạng tâm thân do Sáng Tổ chỉ dạy: Hoàn chỉnh và hệ thống hóa võ thuật và võ đạo VOVINAM để từ Việt Võ Đạo chuyển sang Nhân Võ Đạo.

Chúng ta cần chú ý đến nét đặc trưng của hệ thống VOVINAM, được xay dựng trên các đơn vị:

 1. Đòn cơ bản tấn công (thế chiến lược, đòn chân)
 2. Đòn cơ bản phả thế (chống lại các lối đấm, đá, khóa, vũ khí…)
 3. Song luyện (có té ngã, dạnh cho người trẻ, khỏe)
 4. Liên hoàn đối luyện (không té, dành cho người già, yếu, nữ)
 5. Vật
 6. Giao đấu
 7. Đơn luyện (đi quyền, thập bát ban…)

Do đó, VOVINAM đã tổng hợp được mọi hình thức chiến đấu và thái dụng tinh hoa các nền võ học trên thế giới. VOVINAM không đặt căn bản trên một phần riêng lẻ nào (tức là không nặng. về té ngã, đi quyền hay giao đấu …) mà gắn bó tổng thế lại, tượng đồng tinh tiến theo luật Cương Nhu Phối Triển.

The late Grand Master Nguyễn Lộc, founder of VOVINAM, was born on the 8 th day of the 4 th month (lunar calendar) of the year 1912, in Hữu Bằng village, Thạch Thất District, Sơn Tây Province, now on the outskirts of Hà Nội.

As he was born and raised at a time when Vietnam was under French colonialism, Mr. Nguyễn Lộc in his early days started seeking a way to help his country and his fellow citizens out of foreign domination.

Mr. Nguyễn Lộc incessantly researched the traditional Vietnamese martial arts and wrestling techniques as well as Oriental philosophies, forming the foundation for a style of martial arts focusing on practical and effective applications. Thus, the Martial Arts Discipline of VOVINAM was founded in 1938, and it officially began operation after a debut demonstration at the Hà Nội Auditorium in 1939. Mr. Nguyễn Lộc passed away on the 4 th day of the 4 th month (lunar calendar) of the year 1960 in Saigon, passing the leadership for VOVINAM onto his heir disciple, the Grandmaster Lê Sáng.

Having worked closely with the founder all his life, Grandmaster Lê Sáng has a thorough understanding of the Founder’s teachings in martial arts techniques as well as philosophy. Following the route mapped out by the Founder, Grand Master Lê Sáng has assumed the former research to bring his work to fulfillment, creating the complete system of VOVINAM, encompassing both martial arts techniques and martial arts way of life. At the same time, Grandmaster Lê Sáng has lead VOVINAM in its day-to-day operation and development.

VOVINAM combines martial arts, philosophies of the Orient with the practicalities of the Occident. VOVINAM’S philosophies are based on Humanity and Harmony. The VOVINMAM man lives in harmony with others, without internal confinements, so he can live for himself as well as for others reasonably and effectively. In VOVINAM way, man and nature co-exist and co-develop.

Along with martial arts philosophies and health maintenance techniques. VOVINAM provides a system of martial arts techniques that encompass various forms of self-defense and combat based on the principle of Yin-Yang Co-development. VOVINAM adapts the techniques

of other styles of martial arts worldwide, and updates itself based on psychological and physiological discoveries as they become available. Hence, VOVINAM techniques are rich and diverse, appropriate for people of all physical statures and all ages. VOVINAM is for extreme combat, but it is also for health maintenance.

After years devoting his life to doing what is taught by the Founder, Grand Mater Lê Sáng has systemized VOVINAM’S techniques to prepare the Discipline for its next step forward, from Việt Võ Đạo (Vietnamese Martial Arts) to Nhân Võ Đạo (Martial Arts for Mankind).

Its characteristics are as follows:

 1. Basic attack strategies (serials moves, leg attack techniques)
 2. Basic counter-attack strategies (moves against various punches, kicks, locks and weapons)
 3. Hard dual training (includes falling techniques, designed for the younger students)
 4. Soft dual training (excludes falling techiques, designed for the older students)
 5. Traditional Wrestling
 6. Dueling or sparring
 7. Single training (forms with and without weapons)

Thus, VOVINAM has been able to enrich itself with combat techniques of the various martial arts styles all over the world. It is not based on one single technique, but it combines all and adapts them under the principle of Yin-Yang Co-development.


Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting