To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature


    Thư Mời - Dự Buổi Thi Cho Cấp Hoàng Đai

Kính gửi qúy vị Võ Sư và Huấn Luyện Viên vùng Bắc California:Võ Đường Vovinam Việt Võ Đạo Hưng Đạo San Jose sẽ tổ chức buổi thi thăng các cấp Hoàng Đai vào ngày thứ Hai 19 Tháng 12 năm 2005. Ban Huấn Luyện Võ Đường Hưng Đạo trân trọng kính mời qúy vị bớt chút thời giờ qúy báu đến tham dự và làm Giám Khảo chấm thi cho kỳ thi này của Võ Đường chúng tôi.Địa điểm: Võ Đường Hưng Đạo San Jose


Saint Patrick Church’s Gym
389 E. Santa Clara Street
San Jose, CA 95113

(Góc đường Santa Clara & 9th street)

Ngày & Giờ: Thứ Hai, 19 Tháng 12, 2005, Từ 6:30 đến 9 giờ tối.

Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Võ Đường Hưng Đạo San Jose chúng tôi trên bước đường xiển dương Môn Phái.

Trân trọng kính mời,Thay mặt Ban Huấn Luyện Võ Đường Hưng Đạo

VS Phạm Thế Hiển


Nơi Nhận:

  • VS. Nguyễn Minh Hải Chủ Tịch KhốI Tây Bắc Mỹ
  • VS. Nguyễn Văn Sen, Chánh Văn Phòng Chưởng Môn và Tổ Đường
  • Ban Văn Thư Liên Lạc Hải Ngoại
  • Đặc San Việt Võ Đạo

Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting