To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

  VĐ Hưng Đạo Activity Photos - Hình Ảnh Sinh Hoạt Tại VĐ Hưng Đạo  

2006-06-12 Thi Lên Đai Khóa 5

2006-06-11 Biểu Diễn tại Ngày Tài Nguyên Cộng Đồng tại Tòa Thị Chính - Vovinam Demo at SJ City Hall on Community Resources Day

2006-06-05 Biểu Diễn Vovinam Trong Ngày Phật Đản - Vovinam Performance at Vesak Celebration

2006-04-08 Ngày Vu Qui của Cặp Uyên Ương Vovinam Luyến & Hiếu - Luyến & Hiếu's Wedding Celebration

2006-03-01 Lễ Thăng Đai Cấp Hoàng Đai - Promotion Ceremony for Yellow Belts

2006-02-26 Biểu Diễn Trong Ngày Văn Hóa Cộng Đồng tại Tòa Thị Sảnh - Performed Vovinam Exhibition on Community Culture Day at SJ City Hall

2006-01-25 Hưng Đạo Vui Xuân Bính Tuất (2006) - VĐ Hưng Đạo Celebrates Vietnamese Spring Festival

2005-11-30 Kỷ Niệm 2 Năm Sinh Hoạt của VĐ Hưng Đạo SJ - 2nd Anniversary of Hưng Đạo Academy

2005-11-25 Thi Lên Đai Khoá 4 - 4th Belt Exam

2005-08-10 VĐ Munich và Oregon Thăm VĐ Hưng Đạo - Munich and Oregon Schools Visit VĐ Hưng Đạo

2005-08-25 Trại Hè Bạch Đằng I - Summer Camp 2005

2005-07-06 Hall of Champions

2005-07-01 Vovinam Overseas Championship Tournament - Đại Hội Thi Đấu & Hội Diện 2005
2005-07-08 45th Memorial of Founding Grand Master - Giổ Tổ Tại Hưng Đạo

Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting