To view text in Vietnamese, set your browser's setting to View>Encoding>Unicode (UTF-8)
 

Martial Arts School:
389 E. Santa Clara St.,
San Jose, CA 95113


Practice Time
:
6:30-8:30 PM
Mons and Weds

Contact Us:
VS Phạm Thế Hiển

Webmaster

 

 
Activities
Techniques
Philosophy
Gallery
History
Literature

Tuyên Dương

Nhân dịp lễ Giỗ Tổ Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo lần thứ 46, toàn thể Ban Huấn Luyện Võ Đường Hưng Đạo San Jose

trân trọng tuyên dương:

Võ Sư Đỗ Văn Phước

đã có công xây dựng và phát triển Môn Phái Vovinam –

Việt Võ Đạo tại vùng Bắc California, USA.

____June 28, 2006_____

Quản Nhiệm         

VS Phạm Thế Hiển

Nơi nhận:

  • VS Đỗ Văn Phước
  • VS Nguyễn Minh Hải, Chủ Tịch Khối Tây Bắc Mỹ
  • VS Nguyễn Văn Sen, Chánh Văn Phòng Tổ Đường
  • VS Chưởng Môn Lê Sáng
  • Văn Phòng Đại Diện Chưởng Môn tại Hải Ngoại

Our Sponsors

GRAPHICS & WEB DESIGN

TRAN's
CHIROPRACTIC
&ACUPUNCTURE


BUY or SELL
HOME?

 

 

Designed by Gravitas Consulting